Site: Home > Behandelingen > Neuscorrectie

Neuscorrectie

Algemene informatie over neuscorrectie

Er zijn verschillende redenen waarom u voor een neuscorrectie kunt kiezen. Het kan soms gaan om functionele klachten zoals hoofdpijn of een verstopte neus. Meestal kiest men voor een correctie om problemen met de vorm van de neus. De vorm is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden tijdens een neuscorrectie. U kunt in aanmerking komen voor een neuscorrectie als uw neus volledig is volgroeid. Ook moet u de behandeling graag laten uitvoeren omdat het vaak toch een intensieve ingreep is. De operatie kan meer zelfvertrouwen geven en minder commentaar van anderen oproepen. Hiermee verdwijnen natuurlijk niet alle problemen.

Het Onderzoek

Eerst krijgt u een vrijblijvend informatie gesprek. Hierbij is de behandelende plastische chirurg aanwezig. Het uitgangspunt is uw eigen beeld van uw neus ten opzichte van de rest van uw gezicht te verbeteren. Op basis van uw wensen kan de chirurg vertellen welke behandelmogelijkheden er zijn. Is dit allemaal duidelijk, dan onderzoekt de chirurg uw neus en de kwaliteit van het neusskelet. Aan de hand hiervan overlegt hij met u hoe hij u het best kan gaan behandelen.

De behandeling

Bij de meeste neuscorrecties gaat het om een dagbehandeling. De omvang van de ingreep bepaalt hoe lang de operatie duurt. Over het algemeen worden bij neuscorrectie geen uitwendige huidsneden gemaakt. Een sneetje aan de binnenzijde van de neus stelt hem in staat het neusskelet te ontmantelen. Soms is het nodig een sneetje te maken in de huidbrug tussen beide neusgaten. Deze geneest normaal gesproken onopvallend. De plastische chirurg past meestal het neusskelet aan zodat dit in verhouding is met de rest van uw aangezicht. Hij brengt de huid weer terug op zijn plaats en sluit de wond. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan er een plaatselijke verdoving of gehele narcose worden toegediend.

Na de behandeling

Na de operatie valt de pijn over het algemeen erg mee. U wordt door een verpleegkundige verzorgd. Wanneer u weer wat helderder bent, wordt u door de plastische chirurg gecontroleerd. Soms kan er een forse zwelling na de operatie ontstaan ter plaatse van de wangen naast de neus, of bijvoorbeeld bij de oogleden. Deze zwelling duurt meestal enkele dagen. Vaak heeft heeft men na de operatie niet veel pijn. U kunt bijdragen aan uw eigen herstel door het behandelde gebied te koelen en door te slapen met een extra hoofdkussen. Hierdoor ligt uw hoofd hoger dan de rest van uw lichaam. Handelingen zoals bukken of tillen kunt u in de eerste week beter vermijden. Er bestaat wel eens ongemak van het verband. Het gipsverband moet ongeveer een week blijven zitten. De dagen na de operatie is het gezicht gezwollen en verkleurd. De zwelling en verkleuring verminderen meestal binnen een week. Hoe snel u weer kunt gaan werken, hangt voor een belangrijk deel af van uw eigen inschatting wanneer u weer 'toonbaar' bent. Een operatieve neuscorrectie geeft een blijvend resultaat. Door de werking van het littekenweefsel kan het resultaat echter soms nadelig worden beïnvloed. Kleine correcties kunnen dan op een later tijdstip wenselijk zijn. Het definitieve eindresultaat is pas zes tot twaalf maanden na de ingreep zichtbaar.

Risico`s van een neuscorrectie

Zoals bij elke operatie bestaat er kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing, gevoelloze huid of een niet symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat.

Resultaat

Het resultaat van de neuscorrectie heeft een blijvend karakter. De mate van slagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastische chirurg, maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie biedt verbetering maar meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen.

Tot slot

Bovenstaande omschrijving is van algemene aard. Een neuscorrectie is zeer individueel en behoort tot een van de lastigste operaties in de plastische chirurgie. U moet uw verwachtingspatroon kenbaar maken en deze uitvoerig met de plastische chirurg bespreken. Hij kan u vertellen of uw verwachtingspatroon reëel is en technische uitvoerbaar is.


naar paginabegin

Aesthetic Clinic by Dr. Bijan Feriduni

Aesthetic Clinics by Bijan Feriduni

Free Call

Free call Belgie:
0800 92 997
Free call International:
00800 60 81 00 77