Site: Home > Behandelingen > Borstbehandeling

Borstbehandeling

Inleiding borstbehandeling - borstvergroting

Veel vrouwen zijn niet echt tevreden met de vorm en/of grootte van hun borsten. Bij de ene vrouw zijn de borsten te klein gebleven in verhouding tot de rest van het lichaam. Bij de andere is het borstweefsel verslapt na een zwangerschap, door gewichtsverlies of door de leeftijd. Het komt ook voor dat de borsten van nature een asymmetrie vertonen of dat ze veel te volumineus zijn. 
Een borstcorrectie kan in deze gevallen een uitkomst bieden om ze de gewenste vorm en grootte te geven.
Een borstvergroting kan worden toegepast bij te kleine borsten of bij verslapte borsten, die door wat extra vulling weer stevig zullen zijn. Wanneer de borsten te veel zijn uitgezakt kan de vorm alleen door middel van een borstlift worden verbeterd. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een borstvergroting. Een borstreductie kan een oplossing zijn voor vrouwen met te grote en te zware borsten, die vaak ook fysieke klachten veroorzaken. De borstreductie kan uitgevoerd worden al dan niet in combinatie met een borstlift. 

Indicaties

Borstvergroting:

-

Wanneer de borsten tijdens de puberteit te klein gebleven zijn in verhouding met de rest van het lichaam

-

Wanneer het volume van de borsten na een zwangerschap, na een dieet of door de leeftijd erg is afgenomen.

-

Wanneer de borsten van ongelijke grootte zijn, waarbij de ene borst van normale omvang en de andere veel kleiner.

Borstlift:

-

Bij erg verslapte en/of uitgezakte borsten.

Borstreductie:

-

Bij te volumineuze, te grote of te zware borsten.

Het consultatiegesprek

Tijdens een eerste consultatiegesprek kunt u uw verwachtingen en wensen aan de chirurg voorleggen, hij/zij zal voor u een reëel beeld schetsen conform de mogelijkheden en uw persoonlijke wensen. U hoort hoe lang de ingreep en de herstelperiode duren en welke littekens er uiteindelijk overblijven. Vervolgens zal de chirurg uw borsten onderzoeken. Hij controleert de kwaliteit van het klierweefsel en bepaalt de elasticiteit van de huid. Indien u een borstvergroting overweegt zal de chirurg u tijdens het consultatiegesprek uitleggen welke soorten implantaten er zijn en welke voor- en nadelen eraan gepaard gaan. U dient er rekening mee te houden dat deze behandeling vooral de maat en in mindere mate de vorm van de borsten beïnvloedt. De chirurg overlegt met u welke grootte en welk type implantaat het meest geschikt zullen zijn voor u. De gewenste afmeting van de borsten is natuurlijk ook een kwestie van persoonlijke smaak.

De chirurgische incisie en positie van de prothesen

Er bestaan drie verschillende technieken om de prothesen in de borst in te brengen. Bij de eerste techniek wordt de prothese via een snede onder de borst ingebracht. Het is ook mogelijk om ze via een snede in de oksel in te brengen. D.m.v. de derde techniek wordt de prothese via een snede aan de onderzijde van de tepel ingebracht. De prothesen kunnen tussen de borstklier en de borstspier geplaatst worden of onder de borstspier direct op de ribben. Onder het borstklier heeft als voordeel dat het herstel na de behandeling erg snel is. Nadeel is dat er een grotere kans op kapselsamentrekking bestaat en dat de druk van de borstspier het implantaat kan doen vervormen of verschuiven, hoewel dit bij recent ontwikkelde implantaten veel minder vaak voorkomt. Onder de borstspier heeft als voordeel dat het implantaat de originele vorm behoud en dat er minder kans op kapselsamentrekking is. Nadeel is dat het herstel na de ingreep wat langer duurt. Deze laatste techniek wordt door ons omwille van medische veiligheidsredenen bij voorkeur toegepast.

De 3 mogelijke incisies bij een borstvergroting
De 2 mogelijke posities van de borstprothese

De prothesen

Voor een borstvergroting zijn verschillende soorten prothesen beschikbaar. De meest gebruikte soort is de siliconen gel prothese, een zacht siliconenzakje gevuld met een dikke siliconen gel. Deze prothese geeft een mooi resultaat omdat de vervormbaarheid en de veerkracht overeenkomen met die van natuurlijk borstweefsel. De siliconen gel prothese kent geen allergische reacties en biedt geen verhoogde kans op borstkanker. 
Verder is ook de zoutwater prothese een alternatief. Dit is een siliconenzakje gevuld met zoutwater. Deze oplossing lijkt in samenstelling veel op lichaamsvocht. Een zoutwater prothese wordt na het plaatsen via een slangetje en een ventiel gevuld. Deze prothesen hebben het nadeel dat ze veel harder en minder vervormbaar zijn waardoor een minder natuurlijk resultaat kan ontstaan. Ook zou het kunnen dat het ventiel na verloop van tijd niet meer optimaal werkt, waardoor lekkage van zoutwater kan ontstaan. Het zoutwater is niet gevaarlijk voor het lichaam maar de borsten kunnen wel asymmetrisch worden.
U heeft de keuze tussen ronde en anatomische siliconenprotheses. Deze anatomische siliconenprothese is peervormig en heeft een natuurlijk aspect. Ronde implantaten zien er niet natuurlijk uit, er ontstaat namelijk een onnatuurlijke bolling in het bovenste gedeelte van de borst.
Borstprotheses gaan niet blijvend mee, u kunt ervan uitgaan dat ze gemiddeld na tien tot vijftien jaar verwijderd of vervangen dienen te worden.

Anatomisch implantaat
Rond implantaat

Borstvergroting behandeling

De techniek van een borstvergroting is zodanig verfijnd dat deze ingreep in een dagbehandeling kan plaatsvinden. Voor de ingreep zal de chirurg een tekening maken op uw borst en de snede markeren waardoor de prothese zal worden ingebracht. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Deze zijn tijdens het consult met u besproken. Bovendien heeft de chirurg voor u de optimale keuze aangeraden en besproken. 
De chirurg creëert een holte waarin het implantaat kan worden ingebracht. De ingreep neemt ongeveer een uur tot maximaal twee uur in beslag.
Aan het eind van de operatie wordt de borst verbonden met een steungevend verband. In het wondgebied worden meestal twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes 
wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd. De drains worden meestal in 1 tot 2 dagen na de behandeling verwijderd.

Borstlift

Door de verslapping van de borsten bevindt de tepel zich vaak lager dan de borstplooi. Bij een borstlift maakt de behandelend chirurg de tepel en de tepelhof vrij en verplaatst hen naar de gewenste positie. Dit doet hij door eerst een incisie te maken rond de tepelhof, indien nodig wordt er een verticale incisie gemaakt, gaande van de tepel naar de borstplooi en tenslotte wordt er een incisie gemaakt onder de borst, in de borstplooi. De overtollige huid wordt weggenomen en de tepel wordt naar boven verplaatst. Indien gewenst kan een borstlift gecombineerd worden met het inbrengen van implantaten. De incisies worden vervolgens met gedeeltelijk oplosbaar hechtmateriaal weer dichtgemaakt. De hechtingen kunnen na ongeveer een week verwijderd worden. Na de behandeling worden er vaak drains aangebracht om het wondvocht af te voeren. Deze worden meestal 1 tot 2 dagen na de behandeling verwijderd. Tenslotte wordt er nog een drukverband aangebracht ter ondersteuning en bescherming van de borsten.

Behandelingstechniek van een borstlift

Borstvergroting

De techniek van een borstvergroting is zodanig verfijnd dat deze ingreep in een dagbehandeling kan plaatsvinden. Voor de ingreep zal de chirurg een tekening maken op uw borst en de snede markeren waardoor de prothese zal worden ingebracht. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Deze zijn tijdens het consult met u besproken. Bovendien heeft de chirurg voor u de optimale keuze aangeraden en besproken. 
De chirurg creëert een holte waarin het implantaat kan worden ingebracht. De ingreep neemt ongeveer een uur tot maximaal twee uur in beslag.
Aan het eind van de operatie wordt de borst verbonden met een steungevend verband. In het wondgebied worden meestal twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes 
wordt het wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd.

Borstreductie of -verkleining

Te grote borsten kunnen vaak psychische en lichamelijke problemen (meestal rug- en nekklachten) met zich meebrengen. Een borstreductie kan hier uitkomst bieden. Deze behandeling verloopt ongeveer volgens hetzelfde principe als een borstlift. Enerzijds wordt ook hier de vorm van de borst gecorrigeerd en de tepel in een hogere positie geplaatst, anderzijds wordt het overtollige borstweefsel weggenomen. Een litteken rondom de tepelhof is bij deze ingreep helaas onvermijdelijk. Soms - vooral bij een kleine borstreductie - volstaat dit echter om een mooi resultaat te behalen. Toch moet er in de meeste gevallen ook een hoeveelheid huid verwijderd worden, dat kan enkel door een verticale incisie te maken van de tepel naar de onderzijde van de borst. Afhankelijk van de hoeveelheid te verwijderen huid, komt hier doorgaans nog een horizontale incisie in de borstplooi bij. Na de behandeling worden er vaak drains in de wonden bevestigd, waarlangs het resterende bloed en wondvocht kan wegsijpelen. De drains worden meestal 1 tot 2 dagen na de behandeling verwijderd. De littekens kunnen enkele maanden na de behandeling nog roodgekleurd zijn, maar ze verbleken na verloop van tijd.

Behandelingstechniek van een borstverkleining
Vòòr en na een borstverkleining

Mogelijke bijwerkingen

Nevenwerkingen die meteen na de behandeling zouden kunnen optreden zijn nabloeding en infectie. Deze risico's zijn verbonden aan iedere chirurgische ingreep. Er zal aan u meegegeven worden om het risico op infectie te verminderen. De kans op infectie is +/- 1% en wordt drastisch verminderd door minimaal vier weken voor en na de ingreep te stoppen met roken. Er bestaat ook een risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing en/of nabloeding. Dit heeft in de meeste gevallen geen negatieve gevolgen voor het resultaat. Tijdens de eerste weken na de behandeling zal er een kapsel ontstaan rond de implantaten, dit is een natuurlijk proces. Daarom raden we u aan tijdens deze periode geen sport te beoefenen of zwaar werk te doen.
In een klein aantal gevallen ontstaat er een kapselcontractuur. Dit betekent dat de kapsels teveel gaan samentrekken. Dit kan leiden tot vormveranderingen en/of pijn. Als dit zou ontstaan volstaat het om het kapsel weg te nemen en eventueel de prothesen te vervangen. Het risico op kapselcontractuur is in hoge mate afgenomen met de komst van de getextureerde implantaten. Specifieke risico's van een borstvergroting zijn het plooien of het lekken van het implantaat.

Na de behandeling

Na de behandeling kunnen uw borsten soms pijnlijk en gespannen aanvoelen. We raden u aan om de eerste vier tot zes weken na de operatie een compressiebeha te dragen. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijn toegestaan. U kunt de eerste zes weken na de operatie niet sporten of zwaar tillen (zoals kinderen en boodschappen) of uw armen hoog boven het hoofd brengen. Voorzichtige massage van de borst met een crème of lotion kan het litteken soepeler maken.
Zoals bij iedere operatie worden bij een borstcorrectie blijvende littekens gemaakt. Ze vallen door hun plaats en kleur meestal nauwelijks op.

Het resultaat

De esthetische verbetering is reeds onmiddellijk na de behandeling zichtbaar. Wel is er sprake van een aanzienlijke zwelling die af moet nemen. Na ongeveer 2 tot 3 maanden heeft u een goed zicht op het uiteindelijke resultaat. In de periode onmiddellijk na de ingreep zullen de littekens nog rood gekleurd en enigszins gezwollen zijn. Na verloop van tijd neemt dit af. Na ongeveer 1 jaar zal er nog slechts een dun wit lijntje zichtbaar zijn. Na een borstbehandeling kan gewoon borstvoeding gegeven worden, mits er door de operatie geen schade aan de melkklieren is toegebracht.
De kans hierop is groter wanneer er een incisie aan de onderste rand van de tepel wordt gemaakt. Na een borstbehandeling is het belangrijk dat de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon en/of zonnebank worden blootgesteld. Door de zon kunnen de littekens 'inbranden' en blijven daardoor meer zichtbaar. Houd de littekens bedekt of smeer ze in met een sunblock. Na een jaar is het verstandig om de littekens niet te vaak aan de zon bloot te stellen. Zo zullen ze minder zichtbaar worden. Tijdens de nacontroles in de praktijk worden er door de chirurg foto's gemaakt van het resultaat, die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.


naar paginabegin

Aesthetic Clinic by Dr. Bijan Feriduni

Aesthetic Clinics by Bijan Feriduni

Free Call

Free call Belgie:
0800 92 997
Free call International:
00800 60 81 00 77