Site: Home > Behandelingen > Liposuctie

Liposuctie

Liposuctie inleiding

Met geen enkel begrip wordt vandaag de dag zo onbezonnen omgegaan als met "schoonheid". Maandelijks, zelfs wekelijks vinden tijdschriften nieuwe diëten en strategieën uit. Dagelijks laat het mooie reclamewereldje dromerige beelden via het scherm op ons inwerken. We zullen mooier wonen, beter eten, enzovoort. Kortom, we zullen mooier leven. Is het dan geen wonder dat we er allemaal ook mooier willen uitzien, fit en slank willen blijven, ons leven lang? 
Eén ding staat vast: om het fel begeerde ideaalfiguur te kunnen bereiken, zijn er de dag van vandaag buiten de onuitputtelijke klassieke methodes van het sporten en diëten nog andere methodes. De vetafzuiging of liposuctie is van al deze methodes de meest doeltreffende om een mooi en harmonisch lichaamssilhouet te verkrijgen.

Indicaties

Toen liposuctie werd geïntroduceerd werden alleen jongere mensen als geschikte kandidaten beschouwd. Echter, verbeteringen in de techniek hebben het mogelijk gemaakt om mensen van alle leeftijden te behandelen. De vetophopingen moeten plaatselijk zijn en de patiënt moet een bij zijn of haar lichaam passend gewicht hebben.
Het is onjuist om liposuctie te zien als een mogelijkheid om op een gemakkelijke manier te vermageren. 
Wel kan bijna elk gebied waar sprake is van vetophoping worden behandeld. Hierdoor wordt een gebalanceerde figuurcorrectie bereikt. Tevens is het mogelijk om de contouren van het gezicht te wijzigen door liposuctie van de kaaklijn of de kin. Iedere persoon die een liposuctie wil laten uitvoeren dient eerst grondig onderzocht te worden door de arts die vervolgens beslist of u geschikt bent om een dergelijke behandeling te ondergaan.

Het consultatiegesprek

Omdat het een ingreep betreft wordt er uitgebreid geïnformeerd naar de medische achtergrond en de gezondheid van de patiënt. Er wordt gekeken naar de verdeling van het onderhuidse vet, naar de elasticiteit van de huid en welke combinatie van locaties op het lichaam noodzakelijk is voor een zo optimaal mogelijk resultaat. De arts bekijkt of de verwachtingen van de patiënt overeenstemmen met hetgeen hij kan bieden. Hij zal het behandelingsplan toelichten en de alternatieven aangeven. Ook is het uiterst belangrijk te weten of de patiënt bepaalde medicatie gebruikt en of deze allergieën heeft. De arts bespreekt de behandeling en de gevolgen op korte en lange termijn. Uiteindelijk bepaalt de patiënt of hij/zij de ingreep wilt ondergaan en welke delen van het lichaam zullen worden behandeld. Als de patiënt op basis van dit uitgebreide informatiegesprek besluit om tot een behandeling over te gaan, wordt er een behandelingsdatum vastgelegd en zal hij/zij verdere aanwijzingen betreffende de voor- en nazorgen ontvangen. Er wordt voorafgaand aan de behandeling ook steeds een bloedanalyse gedaan door de behandelende arts.
Onze hoofdzaak is de patiënten tijdens het consultatiegesprek met de arts uitvoerig te informeren over alle mogelijkheden om hun lichaamssilhouet te verbeteren. Wij zullen hun slechts behandelen als aan al de persoonlijke wensen kan worden voldaan.


Voorwaarden zijn dat:
1. de techniek en de behandeling uitvoerig werden uitgelegd
2. ze op de hoogte zijn van de tijdelijke ongemakken na de behandeling
3. de mogelijke nevenwerkingen uitgebreid werden besproken
4. het verwachtingspatroon naar het resultaat toe werd besproken

De techniek

Door middel van deze door Dr. Satler uitgevonden revolutionaire methode laat het vetweefsel zich nog exacter, fijner en gelijkmatiger via extreem dunne canules (0,5mm - 3mm) van vlak onder de huid tot op de spiermassa bewerken.
De vibro-liposuctie is een technisch hoogstandje waarbij een trillende microcanule gebruikt wordt welke het vetweefsel los trilt zodat het op deze manier exacter en meer gedoseerd verwijderd kan worden. De vetcellen in de taaie weefselstructuren (vooral bij reeds behandelde patiënten) zijn makkelijker te verwijderen, zonder het bindweefsel te raken of zelfs te beschadigen, zoals het bij bijivoorbeeld de UAL-methode door verbranding van de weefsel geschiedt.
Hierdoor is het mogelijk een lagere zuigdruk te gebruiken. De vibro-liposuctie vereist speciale apparatuur en een speciale werkwijze maar betekent een echte vooruitgang dankzij de techniek van de ingreep en de verfijning van de instrumenten. Hierdoor is de ingreep veel kleiner en lichter geworden hetgeen resulteert in een meer verfijnde en veilige vetverwijdering met nagenoeg geen bloedverlies. Het werk van de chirurg is bijna artistiek daar hij het figuur van de patiënt optimaal kan sculpturen en bijwerken. Het is mogelijk om zeer fijn werk af te leveren met een mooi esthetisch resultaat zonder hobbelige bulten en nagenoeg zonder littekens. Deze techniek wordt doorgaans door de Aesthetic Clinics toegepast in combinatie met de tumescence locale anesthesie.


Speciale apparatuur voor de microcanulaire-vibro-liposuctie

Voordelen voor de patiënt

1.

Kortere operatietijd

2.

Minder traumatisch (belangrijke vermindering van blauwe plekken en bloeduitstortingen) 

3.

Minder pijnlijk

4.

Mooier aspect van de huid

5.

Kortere herstelperiode na de behandeling

Voordelen voor de liposuctie behandeling

1.

Behandeling van tere zones (knieën, kuiten, billen, etc.) met een grote nauwkeurigheid

2.

Toegankelijkheid tot moeilijke zones (vb. rug) 

3.

Een homogene infiltratie van de verdovingsmiddelen met een permanente controle van de geïnfiltreerde hoeveelheid per behandelingsgebied

4.

De techniek is ontwikkeld met respect voor de omliggende structuren (zenuwen en bloedvaten)

De behandeling

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving, meestal in combinatie met een licht sedatief (kalmerend) middel. Zo ervaart de patiënt de behandeling op een rustige en aangename manier.
Nadat de patiënt is gedesinfecteerd, wordt er gestart met de behandeling. Deze bestaat uit 2 fases:
Eerste fase: Langs verschillende ultradunne naaldjes wordt op homogene wijze (dankzij een computer bestuurd systeem) een combinatie van tumescence verdovingsvloeistof en zoutoplossing op lichaamstemperatuur geïnfiltreerd. Deze vloeistof maakt de vetcellen week en doet ze opzwellen. Doordat het vetweefsel vloeibaarder wordt gemaakt kan het nadien beter en nauwkeuriger verwijderd worden. De vloeistof zorgt er verder voor dat er tijdens en na de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt en de behandeling nagenoeg pijnloos is. Na een inwerktijd van minimaal een half uur kan het vet verwijderd worden. Afhankelijk van het gewicht van de patiënt kan een maximale hoeveelheid tumescence verdovingsvloeistof worden ingespoten. Wanneer de patiënt een behandeling ondergaat waarbij grote hoeveelheden vet op meerdere locaties worden weggehaald, kan het gebeuren dat dit in twee of meerdere sessies moet plaatsvinden.

Infiltratie van de tumescence verdovingsvloeistof

Tweede fase: De vetcellen worden op de vooraf afgesproken en afgetekende zones verwijderd d.m.v. microcanules (afzuigbuisjes) met een doorsnede van 0,5mm tot 3mm. Hierdoor krijgt het lichaam zijn nieuwe vormen en wordt de huid er toe gezet te gaan krimpen. Er wordt waar nodig een kleine incisie (sneetje) in de huid gemaakt De chirurg beweegt de vibrerende micronaalden heen en weer, waarbij hij alle andere weefsels intact laat. De patiënt ervaart ondertussen slechts een lichte druk, maar geen pijn. Er kan aan de patiënt worden gevraagd om tijdens de ingreep regelmatig van houding te veranderen of zelfs te gaan staan waardoor de arts het te behandelen gebied en het resultaat beter kan beoordelen.

Verwijdering van de vetcellen d.m.v. microcanules

Mogelijke bijwerkingen

Dankzij de verfijnde techniek van de microcanulaire-vibro-liposuctie en uiteraard op voorwaarde dat de techniek correct wordt toegepast, komen bijkomende nevenwerkingen zelden voor. Algemene risico's die bij elke behandeling zouden kunnen voorkomen zijn: infecties, inwendige bloedingen, gevoelloosheid, slechte wondgenezing en allergische reacties. Een andere mogelijke complicatie die bij elke chirurgische behandeling een risico inhoudt, is trombose. Belangrijk te weten is echter dat uit een recente studie op grote schaal (met ca. 15.000 behandelde patiënten), blijkt dat er geen enkel geval van trombose opgetreden is. Specifieke problemen als gevolg van de behandeling zoals die in onderzoeken zijn gemeld, zijn verkleuringen van de huid na bloeduitstortingen en vochtophopingen, deze trekken echter na enkele weken volledig weg.

Na de lyposuctie behandeling

Na de behandeling krijgt de patiënt een bandage aangemeten rondom het operatiegebied, welke één dag gedragen dient te worden. De eerste twee dagen mag de patiënt geen douche of bad nemen. Hij/zij kan zich wassen aan de wastafel. De littekens mogen in geen geval nat worden. Na de verwijdering van het bandage krijgt de patiënt een speciale compressiebroek of -band dat gedurende één tot twee weken na de ingreep gedragen dient te worden.

Compressiekleding

De ingreep is irriterend voor de weefsels en kan een onderhuidse zwelling veroorzaken gedurende meerdere weken. Daarom is het raadzaam de eerste dagen na de behandeling geen inspannende activiteiten te verrichten. Het kan zijn dat het behandelde gedeelte de eerste dagen wat opgezwollen is. Nabehandelingen zijn in regel niet vereist, maar we raden wel steeds aan om na de behandeling manuele lymfedrainage te laten toepassen door een kinesist.

Manuele lymfedrainage

De patiënt dient ook een aantal gestelde richtlijnen in acht te nemen. Het beoefenen van sport is drie à vier weken uitgesloten. Ook mag de patiënt niet te veel in de zon vertoeven, dit stimuleert de toevoer van bloed en is niet bevorderlijk voor de genezing van het behandelde gebied. Buiten deze restricties kan de patiënt gewoon aanvangen met zakelijke en privé-activiteiten.

Het resultaat

Uw lichaam moet zich herstellen voordat de veranderingen te zien zijn. Binnen de week heeft u al een redelijk zicht op het effect van de behandeling. In de weken die volgen op de behandeling zal uw huid steeds strakker trekken. Het definitieve resultaat van de behandeling zal zich na ongeveer 6 tot 9 maanden beoordelen. De nieuwe contouren van uw lichaam zijn blijvend mits u een gezond en sportief leefpatroon aanhoudt.


naar paginabegin

Aesthetic Clinic by Dr. Bijan Feriduni

Aesthetic Clinics by Bijan Feriduni

Free Call

Free call Belgie:
0800 92 997
Free call International:
00800 60 81 00 77