Site: Home > Behandelingen > HAARTRANSPLANTATIE

HAARTRANSPLANTATIE

Inleiding haartransplantatie

Het haar is naast het gelaat en silhouet één van de meest belangrijke elementen van de uitstraling van iedere mens. Meestal staan we niet stil bij de waarde van ons haar. Het gehele proces van haargroei ervaren we als niet meer dan normaal. Anders wordt het wanneer het haar niet meer groeit zoals we zouden willen of wanneer er zelfs haarverlies optreedt.
Haarverlies is een veelvoorkomend probleem in onze samenleving, dat talrijke mannen en steeds meer vrouwen treft. Haaruitval wordt bij de getroffen mensen vaak als storend ervaren. Bij elke blik in de spiegel wordt men met zijn haaruitval geconfronteerd, hetgeen dikwijls het zelfvertrouwen en daardoor ook de levenskwaliteit van de getroffenen belast. De ene persoon kan dit uiteraard beter relativeren dan de andere, maar niemand is echt gelukkig met z'n haaruitval. Mannen en vrouwen met Alopecia Androgenetica worden doorgaans ook veel ouder geschat en bovendien veel minder aantrekkelijk geacht door de maatschappij.

Alopecia androgenetica bij mannen

Kaalheid volgens het mannelijk patroon of Alopecia androgenetica is de meest voorkomende vorm van permanente haaruitval. Deze vorm van kaalheid is bij mannen grotendeels erfelijk bepaald. Men kan de aanleg voor kaalheid zowel van vaders- als van moederskant erven. Ongeveer één derde van alle mannen tussen 25 en 40 jaar hebben te kampen met haaruitval. Bij mannen begint de kaalheid doorgaans aan de haarlijn ter hoogte van de slapen en aan de kruin. Vaak gaat het zover door tot er uiteindelijk nog slechts een 'kroontje' overblijft. 
Medeverantwoordelijk voor de kaalheid is het mannelijke hormoon Dihydrotestosteron, kortweg DHT genoemd. Mannen die gevoelig zijn aan DHT zullen te kampen krijgen met haarverlies. Vooral het haar op de kruin blijkt bij veel mannen extra gevoelig voor dit hormoon. De anagene groeifase wordt beïnvloed en verkort door de overgevoeligheid van de haarzakjes aan DHT. De getroffen haarwortels zullen tijdens het kaalheidproces afsterven en langzaamaan zullen de gezonde haren vervangen worden door de zogenaamde donsharen

Voorbeeld van het typische mannelijke patroon van Alopecia androgenetica
Classificatie volgens de index van Norwood Hamilton

Alopecia androgenetica bij vrouwen

oewel met Alopecia androgenetica doorgaans de mannelijke vorm van kaalheid wordt aangeduid, kunnen ook vrouwen last hebben van deze vorm van kaalheid. Alopecia androgenetica wordt bij vrouwen gekenmerkt door het dunner worden van de haardos, vaak uitsluitend geconcentreerd op de bovenzijde van het hoofd. Alopecia androgenetica bij vrouwen treedt meestal pas op gedurende de menopauze. Wanneer Alopecia androgenetica zich vóór de menopauze voordoet, zou er sprake kunnen zijn van een verstoring in de hormoonhuishouding. In dit geval doet men er goed aan een endocrinologisch onderzoek te laten uitvoeren zodat de reden van het haarverlies achterhaald kan worden.

Voorbeeld van het typische vrouwelijke patroon van Alopecia androgenetica
Classificatie volgens de index van Ludwig

Haartransplantatie technieken

De moderne eigen haartransplantatie is - op voorwaarde dat ze op een correcte en serieuze manier uitgevoerd wordt - een zeer elegante en definitieve methode om de kale(nde) hoofdhuid op natuurlijke wijze en levenslang weer van haren te voorzien. Het behandelingsprincipe van een haartransplantatie bestaat eruit dat haarwortels van het achterhoofd en zijkanten naar kale plekken op de hoofdhuid getransplanteerd worden. Deze haren resp. haarwortelgroepjes bevatten andere genetische informatie en blijven in principe levenslang behouden.

Follicular Unit Transplantation

De techniek van de Follicular Unit Transplantatie (FUT-methode) is de meest geavanceerde en ontwikkelde methode van haartransplantatie en laat de traditionele "micro-grafting" techniek jaren achter zich. 
Bij de Follicular Unit Transplantation worden de haarwortelgroepjes beschouwd als anatomische structuren, deze haarwortels groeien niet gelijkmatig verdeeld, maar in kleine groepjes, de zogenaamde folliculaire eenheden of FU, die telkens één, twee of drie haarwortels bevatten.

De natuurlijke haargroei met de duidelijk zichtbare haarwortelgroepjes
Folliculaire eenheden met 1, 2 en 3 haartjes

De haarzakjes van het achterhoofd bevatten de genetische informatie voor levenslange groei, ook na de herverdeling. 
Tijdens de eerste fase van de behandeling (Follicular Unit Transplantation) worden deze haarwortels aan het achterhoofd verwijderd. Om deze haarzakjes te verwijderen bestaan er 2 verschillende technieken:

De enkelvoudige strip-techniek of FUS-techniek:

De folliculaire eenheden worden door het verwijderen van een smal reepje huid aan het achterhoofd ontnomen. D.m.v. een speciale incisie (trichophticclosure) en een speciale hechtingstechniek blijft er in principe slechts een smal, lijnvormig litteken achter, dat door de overige haren volledig bedekt wordt. Hierna worden alle ontnomen folliculaire eenheden stereomicroscopisch voorbereid door het medisch team.

Donorgebied bij de FUS-techniek -
Litteken - 1 jaar na de FUS
Litteken - 1 jaar na de FUS (in close-up)

Haarfollikel extractie of de FUE-techniek:

De folliculaire eenheden worden bij deze techniek d.m.v. een speciaal hol micronaaldje (doorsnede van 0,3 à 0,7 mm) selectief verwijderd aan de achterzijde van het hoofd. Dankzij deze zeer nauwkeurige en tegelijkertijd zeer arbeidsintensieve techniek kunnen er haarwortelgroepjes ontnomen worden zonder incisie of hechtingen. De stereomicroscopische voorbereiding beperkt zich bij de FUE-techniek slechts tot een controle van de transplantaten en kan in sommige gevallen zelfs volledig achterwege blijven.

Donorgebied - tijdens de FUE
Donorgebied - 1 dag na de FUE (in close-up)

Beide technieken worden gebruikt bij het ontnemen van donormateriaal, hetgeen vervolgens getransplanteerd wordt op de gewenste zones van de hoofdhuid. 
Welke techniek de patiënt het meest aanspreekt en welke techniek voor hem/haar het meest geschikt is, is een persoonlijke keuze die zeker in overweging moet genomen worden. De definitieve beslissing kan slechts genomen worden, nadat men de voor- en nadelen van elke techniek kent.

Een overzicht van de voordelen en nadelen van beide technieken:

1. Tijd en kosten
De FUE is een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve behandelingsmethode, dit brengt vanzelfsprekend hogere kosten met zich mee. Kleinere behandelingen tot en met 2000 haarfollikels kunnen bij beide technieken in slechts één behandeling uitgevoerd worden.
Grotere behandelingen met meer dan 4000 haarfollikels zijn enkel bij de FUS-techniek in één behandeling mogelijk, bij de FUE-techniek zijn er in dit geval 2 tot 3 behandelingen noodzakelijk.

2. Patiëntenvoorbereiding
Bij kleinere transplantatenaantallen wordt bij beide technieken het donorgebied na de behandeling volledig bedekt door de overige haren. 
Bij de toepassing van de FUE-techniek bij Megasessies, dit zijn behandelingen met meer dan 2000 folliculaire eenheden, dient het donorgebied volledig geschoren te worden. Een alternatief is de geplande Megasessie te spreiden over 2 behandelingen met minstens 3 tot 6 maanden tussen elke behandeling.

3. Donorgebied
Bij de FUE-techniek is er geen litteken zichtbaar. Deze techniek is erg geschikt voor patiënten met een geschoren of kort kapsel. 
Bij de FUS-techniek blijft er in principe slechts een smal, lijnvormig litteken zichtbaar, dat na de behandeling volledig bedekt wordt door het overvallend haar.

4. Kwaliteit van de haarfollikels/transsectiepercentage
Beide technieken, op voorwaarde dat ze correct uitgevoerd worden, hebben in principe een vergelijkbaar kwaliteitsgehalte en transsectiepercentage (onder 10%), d.w.z. dat er minder dan 10% van de ontnomen haarfollikels beschadigd wordt door transsectie (~dwarsdoorsnede), dit betekent dat er in principe meer dan 90% van de ontnomen haarfollikels ter beschikking staan voor transplantatie.

5. Transplantatenaantal en dichtheid
Afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied ligt het gemiddelde aantal vereiste transplantaten tussen 1000 en 5000 folliculaire eenheden. Haartransplantaties met meer dan 5000 transplantaten per behandeling zijn onder goede omstandigheden bij beide technieken mogelijk. De vereiste resp. noodzakelijke haardichtheid van 30 tot 90 folliculaire eenheden per cm² zijn bij beide technieken haalbare doeleinden.

6. Genezingsproces
Bij de FUE-techniek verloopt het genezingsproces relatief snel (minder dan één week) en alleszins pijnloos. In tegenstaande tot de FUS-techniek zal er géén verdovend gevoel (van voorbijgaande aard) optreden.
Of er al dan niet een zwelling zal optreden aan het transplantatengebied - resp. ter hoogte van het voorhoofd en de ogen - is erg afhankelijk van de dichtheid van de folliculaire eenheden per cm² alsook van de grootte van het behandelingsgebied of omgekeerd van het aantal te transplanteren haarfollikels. Indien er een zwelling optreedt, houdt deze bij beide technieken ca. 6 tot 10 dagen aan.

Het verdere behandelingsproces verloopt bij beide technieken (FUE en FUS) identiek, de folliculaire eenheden worden in de vooraf bepaalde zones getransplanteerd. Daarbij wordt het transplantatiegebied d.m.v. microchirurgische instrumenten en middels een speciale techniek van minuscule "ontvangstkanaaltjes" (Ø 0,3mm - 0,7mm) voorzien, waarin vervolgens de transplantaten met uiterste precisie worden ingezet. Natuurlijkheid en haardichtheid zouden daarbij optimaal moeten harmoniëren met de proporties van het gelaat en de haarlijn.

Mega-dense-packing techniek

Het succes en de kwaliteit van een haartransplantatie worden voor een groot stuk bepaald door de haardichtheid van de getransplanteerde haren. De gemiddelde natuurlijke haardichtheid van een gezonde haardos varieert tussen 90 en 110 folliculaire eenheden per cm². Bij mensen die te kampen krijgen met Alopecia Androgenetica daalt de gemiddelde haardichtheid per cm² vaak drastisch.
Tegenwoordig worden de folliculaire eenheden bij de geavanceerde Follicular Unit Transplantation als anatomische structuren beschouwd. Dit betekent dat de folliculaire eenheden in hun natuurlijke bundeltjes worden voorbereid. Door het gebruik van de microscoop zijn de transplantaten veel kleiner dan de traditionele transplantaten bij verouderde technieken. Ook de micro-openingen hebben slechts een maximale diameter van 0,3 à 0,7mm. Dankzij de "Mega-dense-packing" techniek kunnen nu zelfs in het geval van kleine inhammen in één behandeling meer dan 2000 transplantaten (> 4000 haren) getransplanteerd worden en bij grotere kale oppervlakten en een goede donorsituatie steeds vaker 3000-5000 transplantaten (8 500 à 11 000 haren).

"Mega-dense-packing" met 90 FU/cm²
5300 folliculaire eenheden

Het ontwerp van de haarlijn

De creatie van de haarlijn en het volgen van de natuurlijke haarinplant zijn zeer belangrijke elementen voor een succesvolle haartransplantatie en is als het ware de handtekening van de behandelende haarchirurg. Het werk van de haarchirurg is hierbij bijna artistiek; over hoe meer ervaring en vakkundigheid hij beschikt, des te natuurlijker het aspect van de nieuwe haarlijn zal zijn. De natuurlijkheid en haardichtheid moeten optimaal harmoniëren met de proportie van gezicht en haargrens. De creatie van de nieuwe haarlijn is een concept dat uitgebreid overleg tussen patiënt en haarchirurg vereist. Patiënten hebben vaak de neiging een te lage haarlijn te willen. Het is nochtans erg belangrijk om een haarlijn te creëren die zowel op jongere als oudere leeftijd adequaat is. Een oudere man met een te lage haarlijn oogt niet natuurlijk, hij zal eerder op een Neanderthaler lijken. Dit bewijst het belang van het geschikte haarlijnontwerp voor iedere patiënt, ongeacht zijn leeftijd. De haarchirurg zal het voordeel en de waarde van een meer conservatieve haarlijn benadrukken, een haarlijn die zowel nu als jaren na de behandeling natuurlijk zal ogen. Het is dan ook makkelijker een hogere haarlijn te verlagen dan visa versa. Een hoge haarlijn kan immers makkelijk verlaagd worden tijdens een tweede behandeling door folliculaire eenheden toe te voegen aan de bestaande haarlijn. Om een esthetisch verantwoord resultaat te bekomen, worden er in de eerste 0,5-1,5cm van de 'transition zone' (~overgangszone tussen huid en haar) enkel transplantaten met 1 haartje gebruikt, die in een onregelmatig zig-zagpatroon worden geplaatst. De 'defined zone' bevindt zich onmiddellijk achter de 'transition zone' en is ongeveer 2cm à 3cm breed. De transplantaten met 2 haartjes worden gebruikt in de 'defined zone' om de natuurlijk dichtheid van de haarlijn zo goed mogelijk te kunnen benaderen. De transplantaten met 3 haartjes worden meestal gebruikt om de kalende zones aan de kruin op te vullen of om de 'defined zone' te verdichten.

Enkele voorbeelden van haarlijnen vóór en na de behandeling :

Voor de behandeling
Na de behandeling

Het consultatiegesprek

Tijdens het consultatiegesprek zal de haarchirurg de volledige behandeling doorlopen en luisteren naar uw persoonlijke wensen. Hij zal u op een eerlijke manier adviseren en afhankelijk van uw haartype en uw donorsituatie, zal het volgende besproken worden:

- het aantal grafts
- de nieuwe haarlijn, de haargrens
- de groeirichting van de haren en de te behandelen zones
- de kosten van de behandeling

Onze hoofdzaak is u tijdens het consultatiegesprek met de haarchirurg uitvoerig te informeren over alle mogelijkheden om uw haarsituatie te verbeteren. Wij zullen u slechts behandelen als aan al uw persoonlijke wensen kan worden voldaan. 

Voorwaarden zijn dat:

 

1.

uw haaruitval niet te wijten is aan medische, lichamelijke of geestelijke oorzaken

 

2.

uw haarkrans voldoende gezonde haarwortels bevat om een mooi esthetisch resultaat te garanderen

 

3.

de techniek en de behandeling uitvoerig werden uitgelegd

 

4.

u op de hoogte bent van de tijdelijke ongemakken na de behandeling

 

5.

het verwachtingspatroon naar het resultaat toe werd besproken

De haartransplantatie behandeling

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving en is praktisch volledig pijnloos. De behandeling start met een medische wasbeurt. Na het verdoven van het achterhoofd heeft de haarchirurg de mogelijkheid twee verschillende technieken toe te passen: de FUS- en de FUE-techniek
Na het verwijderen van de folliculaire eenheden of het reepje huid is er een korte break. De patiënt krijgt een uitgebreid ontbijt waarna hij even kan relaxen. Het medisch team zal ondertussen het huidreepje snijden en verdelen in 'single-', 'double-' of 'triple hair grafts'. Na de pauze mag de patiënt terug naar de operatiekamer. Nadat het hoofd plaatselijk wordt verdoofd, zal de arts met behulp van micronaaldjes, minuscule gaatjes van 0,3, 0,5 en 0,7mm in de hoofdhuid maken. Hierin worden achteraf de grafts getransplanteerd. De uiterste precisie waarmee de gaatjes worden gecreëerd en de nauwgezetheid waarmee de grafts worden ingezet, garanderen een volkomen natuurlijk resultaat dat met het blote oog niet te onderscheiden is van onbehandelde gebieden zonder haaruitval.

Dr. Feriduni verwijdert de folliculaire eenheden
aan het donorgebied
De stereomicroscopische voorbereiding van de
folliculaire eenheden

De volledige behandeling duurt doorgaans 3 tot 6 uur en wordt afgesloten door een medische wasbeurt. Tenslotte worden de instructies voor de eerste nacht doorgenomen met één van de verpleegkundigen. De volgende ochtend volgt er nog een laatste controle. Na de verzorging van het litteken en een laatste wasbeurt, kan de patiënt terug naar huis.

Medische wasbeurt

Na de behandeling

Al naargelang de omvang van de behandeling kan de patiënt in de late namiddag afgehaald worden of hij/zij kan in de kliniek of een naburige hotel overnachten. 
De dag na de behandeling wordt er nog een medische wasbeurt en een grondige postoperatieve controle uitgevoerd. Om de mogelijke postoperatieve zwelling ter hoogte van het voorhoofd en de ogen te beperken, kunnen de patiënten gedurende één week manuele lymfedrainage laten uitvoeren bij een kinesist of fysiotherapeut, dit vanaf de 2de of 3de dag na de behandeling.
Sport en fysieke inspanningen zouden, afhankelijk van de grootte van de behandeling, best gedurende 1 tot 3 weken vermeden moeten worden. 
Men kan er op rekenen dat het gewone sociale leven na ca. 7 à 10 dagen weer opgenomen kan worden. 
Na 10 à 14 dagen wordt er een tweede postoperatieve controle uitgevoerd, waarbij de hechtingen (enkel bij FUS) door de verpleegkundigen worden verwijderd. Tenslotte worden er op 3, 6, 9 en 12 maanden na de behandelingen nog controles uitgevoerd om het haargroeiproces op te volgen.

Het resultaat

Het eindresultaat is geenszins afhankelijk van de keuze van de techniek (FUE of FUS) en kan pas na ca. 9 tot 12 maanden beoordeeld worden. 
Het eindresultaat van de haartransplantatie is wel afhankelijk van het specialisme en de ervaring van de behandelende haarchirurg en van de vaardigheden van zijn medisch team. 
Zowel de FUS- als de FUE-techniek zouden door een ervaren en vakbekwame haarchirurg zonder problemen moeten kunnen worden toegepast, al naargelang de behoefte en indicatie van zijn patiënt. 
Een tweede belangrijke eigenschap voor een esthetisch verantwoord eindresultaat is het ontwerp en de dichtheid van de haarlijn (~aantal FU/cm²).


naar paginabegin

Aesthetic Clinic by Dr. Bijan Feriduni

Aesthetic Clinics by Bijan Feriduni

Free Call

Free call Belgie:
0800 92 997
Free call International:
00800 60 81 00 77